nieuwe computer

nieuwe computer

nieuwe computer Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Na 10 jaar trouwe dienst begonnen onze montage computers steeds meer kuren vertonen en hebben we besloten om onze montagelijn gefaseerd te gaan vervangen. Sinds half november hebben we nu onze eerste nieuwe I Mac binnen en kunnen we weer storingsvrij monteren! Het ligt in de bedoeling om volgend jaar onze tweede montagecomputer ook te gaan vervangen zodat we volop aan het monteren kunnen gaan. Ook de montagesystemen zullen dan zijn vervangen! Een investering voor de komende jaren!

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.