Over de stichting

Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Het Winschoter Stadsjournaal kent 7 actieve en enthousiaste leden, die allemaal zitting hebben in het bestuur van de Stichting Het Winschoter Stadsjournaal.

De samenstelling van het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit Jan Witter (voorzitter), Jacob Veen (secretaris) Thies Bodde (penningmeester)

De doelstelling van Stichting Het Winschoter Stadsjournaal is het vervaardigen en verwerven van beeldmateriaal van de regio Winschoten. Uitgangspunt voor deze opnamen zijn gebaseerd op cultuur historische gebeurtenissen in de stad Winschoten. Dankzij het eigen beeldarchief is het Stadsjournaal in de gelegenheid unieke beelden uit het verleden, te koppelen aan de situatie van vandaag de dag. De opnamen worden gemonteerd en vervolgens bij verschillende gelegenheden getoond aan het publiek. Hierbij wordt een zo hoog mogelijk semi professioneel niveau nagestreefd.

Naast het maken van de documentaires zoals hierboven genoemd, richt het Stadsjournaal zich op het vastleggen van uitvoeringen en presentaties van amateurverenigingen binnen de gemeente Oldambt. Hierbij valt te denken aan algemene culturele verenigingen zoals zang- en operetteverenigingen, toneelgezelschappen en sportverenigingen. Door deze vorm van registratie is een cultuurhistorisch archief ontstaan waarbij unieke tijdsbeelden zijn ontstaan.

Alle producties worden beschikbaar gesteld aan de Groninger Archieven (GAVA) waardoor een nog breder publiek kennis kan nemen van de ontwikkeling van de leefbaarheids aspecten in ons gebied (gemeente Oldambt)

Het archief van het Stadsjournaal wordt naast de eigen gemaakte beelden aangevuld met zowel amateur- als professionele film- en videoproducties. Dit is vandaag de dag gegroeid tot een archief met meer dan 2200 titels en meer dan 200 producties over Winschoten en haar inwoners. Het Stadsjournaal bestaat al meer dan 50 jaar en beschikt inmiddels over beeldmateriaal van Winschoten van meer dan 70 jaar oud. Naast beeldmateriaal van de stad Winschoten bezit het Stadsjournaal over beelden uit de regio. Het verkrijgen van dit soort historisch materiaal is een eveneens een activiteit van de stichting. Zo hebben we een aantal dorpsfilms over Midwolda ,gemaakt door dhr. C.Kranenborg.

De vertoning van het Jaaroverzicht is één van de hoogtepunten van het Stadsjournaal. Jarenlang, eigenlijk zo lang als De Klinker beschikbaar was (1973) en een aantal jaren in Tramwerkplaats OG, verzorgt het Stadsjournaal dit overzicht. En nu, vanaf 2015, weer in de (nieuwe) Klinker. Een unieke gebeurtenis. Jaarlijks komen meer dan 600 mensen deze voorstelling bijwonen. Voor Nederland in dit volstrekt uniek. Naast deze voorstellingen verzorgt het Stadsjournaal filmvoorstellingen in de vorm van de Reisbioscoop. Verenigingen, kerken, bejaarden- en verzorgingstehuizen binnen en buiten de gemeente Oldambt worden met de Reisbioscoop in de gelegenheid gesteld de beelden van het Stadsjournaal te bekijken op basis van een door hen zelf samengesteld programma. De leden van het Stadsjournaal verzorgen zelf deze filmvoorstellingen, waarbij zo nodig ook apparatuur ter beschikking wordt gesteld.

Een andere activiteit van het Stadsjournaal is, het verzorgen van registraties van verenigingen. In de inleiding is dit reeds vermeld. Hierbij worden meerdere camera’s ingezet.

Door de komst van lokale en regionale TV zenders heeft het Stadsjournaal zich de afgelopen jaren meer en meer toegelegd op het koppelen van beeldmateriaal van het heden, op beelden die in het verleden zijn gemaakt waarbij uiteraard wordt geput uit het eigen opgebouwd archief. Daarom heeft het Stadsjournaal zich de afgelopen jaren uitsluitend gericht op het maken van documentaires op basis van cultuur historische achtergrond. Een voorbeeld is de registratie van de bijeenkomst ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van de Groninger boer/dichter D.S. Hovinga in de hervormde kerk in Nieuw Beerta in 2009.

Maar af en toe een uitstapje naar wat anders brengt ook vrolijkheid. Zo hebben wij inmiddels al 4 videclips gemaakt van (boren)rockgroep De Pompers uit Finsterwolde.


Rechtsvorm:

Het Winschoter Stadsjournaal bestaat sinds 1966, is opgericht als stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 01140524. De stichting heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst. Daarmee kan het doneren of schenken van geld aan de stichting onder voorwaarden, belastingvrij plaats vinden.
Bankrekening NL 16 INGB 06 75 31 79 31 06

Samenwerking met andere media

Het archief wordt niet alleen door het Stadsjournaal zelf gebruikt maar ook door verschillende andere organisaties. Zo worden regelmatig beelden beschikbaar gesteld aan landelijke omroeporganisaties (NOS, AVRO etc.), RTV Noord en RTVGO.

Eindmusical Beukenlaanschool - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Eindmusical Beukenlaanschool

17 juli 2024 - Nu de vakantie weer voor de deur staat is het ook de tijd van de schoolafscheidsfeesten. In het verleden hebben we al veel van deze feesten op film gezet en dit jaar maakten we een registratie van... lees verder »

Vita Nova speelt in amfitheater - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Vita Nova speelt in amfitheater

30 juni 2024 - Op zaterdagavond en zondagmiddag (29/30 juni) speelde toneelvereniging Vita Nova in het Amfitheater Reiderwolde. Er werden twee eenakters gespeeld, waarvan het Winschoter Stadsjournaal een... lees verder »