Oud medewerkers

Oud medewerkers - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Betty Witter

Tante Betty. Zo noemen we haar want het is de tante van onze Jan. Vanaf de oprichting in 1966 is Betty Witter bij het Stadsjournaal betrokken totdat ze in 2008 heeft aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Mag het ook na zovele jaren waarin zij zich tomeloos heeft ingezet voor onze club? Bij ons 40 jarig jubileum werd ze tijdens onze voorstelling in De Klinker koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Betty regelde alles. Filmafspraken, presentaties, ontvangsten in De Klinker, de verslagen van het wekelijks overleg en de agenda. Ze is ontelbare keren op de fiets gestapt om films uit het archief te halen en zorgde er elke donderdagavond voor dat ook de koelkast een gastvrij uiterlijk gaf. De voorstelling van 2008, tevens de laatste in de oude Klinker was ook haar laatste actieve inzet voor de club.
Jarenlang hebben we gebruik gemaakt van de zolderverdieping bij Elzo en Betty. We konden destijds maar op 1 locatie monteren en als Elzo daar niet mee bezig was, dan waren er wel anderen die aan het knippen en plakken waren. Tot aan de dag van vandaag noemen we dat nog steeds Studio 1. Zomer en winter, bij nacht en ontij kwamen de clubleden bij Betty en Elzo. Snel even de camera ophalen want er stond iets in de brand, of gewoon even een bakkie doen.

Betty volgt vandaag de dag met warme belangstelling de activiteiten van haar jongens. Op de jaarlijkse barbeque avond is zij natuurlijk ook van de partij.

Het Stadsjournaal heeft heel veel te danken aan Betty. Wij zijn heel blij voor haar dat ze mag meemaken, dat wij het werk waar zij met Johan en Elzo destijds mee is begonnen, mogen voortzetten.

Oud medewerkers - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Johan Poppen

Johan Poppen was samen met Elzo Witter in 1966 de oprichter van Het Winschoter Stadsjournaal. Johan trad in 1952 in dienst bij de Winschoter Courant, werd één van de steunpilaren van de club en stond bekend om zijn ondubbelzinnige commentaren met vaak dubbele bodems.
Journalist, dichter en streektaalredacteur / schrijver, Johan Poppen is in 1991 op 57-jarige leeftijd in zijn woonplaats Winschoten overleden.
Het Stadsjournaal mocht in 2009 de laatste uitgereikte en naar hem vernoemde Johan Poppenprijs, de publieksprijs van destijds de gemeente Winschoten, in ontvangst nemen.

Oud medewerkers - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Elzo Witter

Het Winschoter Stadsjournaal is in 1966 opgericht door Elzo Witter en Johan Poppen als Winschoter Journaal Filmgroep (WJFG). Hij was degene die niet alleen filmde, maar ook de films monteerde en van muziek voorzag. De teksten werden meestal door hem ingesproken nadat deze door Johan waren geschreven.
Op 5 november 1993 ontving Elzo de Casper Hogenbijlprijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de amateur filmwereld. Hij kreeg de prijs ook voor zijn jarenlang voorzitterschap van de afdeling Noord van de NOVA. Hij gaf cursussen en nam regelmatig zitting in vakjury’s.

De filmclub was voor hem een essentieel onderdeel van zijn leven. Samen met zijn vrouw Betty vormden zij de kern van de groep. Hun huis aan de Constantijn Huygenslaan fungeerde als “clubhuis”.

Alle leden van Het Stadsjournaal hebben mogen leren van Elzo. Zijn muziekkennis was fenominaal hetgeen de door hem gemaakte producties mede op het absolute meesterschap niveau brachten. De club bestaat dankzij Elzo, daarbij gesteund door Johan Poppen en natuurlijk Betty.

Op 18 juni 2000 is Elzo overleden. We zijn als club enorm vereerd en dankbaar dat wij leren en werken van en met hem.

Oud medewerkers - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Henk Bakker

Henk is in 1991 bij het Winschoter Stadsjournaal gekomen, nadat hij was uitgenodigd om een (film)clubavond mee te maken. Het enthousiasme en muziekkennis van Elzo Witter maakten grote indruk op hem. Na een aantal jaren moest Henk vanwege zijn werk tijdelijk het clublidmaatschap op een heel laag pitje zetten, echter de binding bleef. Sinds 2005 was Henk weer helemaal ‘in oude doen’ en hield hij zich bezig met de ontwikkeling van het catalogus programma SJORS, filmen, de websiteontwikkeling en maakte hij videomontages, een lang gekoesterde wens.

Eind 2016 kreeg Henk te horen dat hij ongeneselijk ziek was, maar hij bleef optimistisch. Veel te jong is Henk op 10 mei 2017 op 62-jarige leeftijd overleden.

Robert Jalink

Robert werd in 1977 gevraagd door de Winschoter Journaal Film Groep (WJFG) om bij de club te komen. In de loop der jaren heeft hij veel gefilmd. De laatste jaren schreef hij de teksten voor onze producties en sprak ze ook in. Dankzij zijn grote kennis van de geschiedenis van Winschoten waren de teksten zeer informatief en boeiend.

Sinds haar oprichting hebben naast Elzo Witter, Johan Poppen en Betty Witter de volgende clubleden deel uitgemaakt van Het Winschoter Stadsjournaal:

Peter Drent,

Jan van der Grijspaarde,

Henk Hartman,

Ekke Idema,


Robert Jalink

Milika de Jonge,

Frits Knaapen

Marten Klijnstra,

Annemieke Klijnstra,

Wiebe Klijnstra,

Marjan Drent,

Koos Kruizinga,

Reint Meijer,

Harm Jan Metting,

Otto Schröder,

Dik Stijkel,

Abel Ruibing,

Bert Schuthof,

Frits Vos,

Lia de Vree,

Max de Vree

Frits Knaapen

Frits is vanaf 1984 voor onze club actief geweest, eerst als cameraman en later liet hij het filmen wat meer over aan de jongere garde. Zijn filmstijl was heel kenmerkend, veel oog voor details en een rustige cameravoering. Daarnaast is Frits jarenlang de penningmeester van onze stichting geweest.

Eindmusical Beukenlaanschool - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Eindmusical Beukenlaanschool

17 juli 2024 - Nu de vakantie weer voor de deur staat is het ook de tijd van de schoolafscheidsfeesten. In het verleden hebben we al veel van deze feesten op film gezet en dit jaar maakten we een registratie van... lees verder »

Vita Nova speelt in amfitheater - Stichting Het Winschoter Stadsjournaal

Vita Nova speelt in amfitheater

30 juni 2024 - Op zaterdagavond en zondagmiddag (29/30 juni) speelde toneelvereniging Vita Nova in het Amfitheater Reiderwolde. Er werden twee eenakters gespeeld, waarvan het Winschoter Stadsjournaal een... lees verder »